Migren Tanısı Nasıl Konur?

Migren, daha çok öyküye dayanılarak tanısı konulan bir hastalıktır. Hastalarda tüm muayene bulguları, kan tahlil bulguları ve MR görüntülemeleri normaldir.
 
Migrende, çoğunlukla  zonklayıcı ve yarım baş ağrısı atakları olur. Tedavi edilmezse  ataklar tipik olarak 3 saat-3 gün devam eder. atak sırasında bulantı ve bazen kusma olabilir. Hastalar ışık ve seslerden rahatsız olur.Tipik olarak hasta sesiz ve karanlık bir odayaya geçip yatıp uyumak istediğini belirtir yalnız her atakta ve her hastada aynı bulgular görülecek diye bir kaide yoktur.
 
Tanı için yardımcı  ID-Migren testi, baş ağrısı olan hastalarda sorulacak  3 soruyu içeren basit bir testtir. Hastaya son 3 ay içinde 3 soru ile yaşadıkları sorulur; Migren atağına bulantı eşlik edip etmediği, atak sırasında  ışıktan rahatsız olup olmadığı ve ağrının şiddetinin günlük aktivite kaybına neden olup olmadığı sorgulanır. 
 
Bu testte ki 3 sorudan 2'sine  yanıt evet ise , sizde migren görülme olasılığı %90'dır. 
 
1) Mide bulantısı veya  mide de rahatsızlık oldu mu?
2) Işık  ve ses sizi normalden daha fazla rahatsız etti mi?
3)Baş ağrınız siz herşeyden en az bir gün alıkoydu mu?