Migren Hangi Sıklıkta Görülür?

Migren prevalans çalışmaları kadınlarda –26; erkeklerde ise %6–13 oranlarında tespit edildiğini göstermektedir.

Türkiyede, 18-65 yaş grubundaki her 7 kişiden birinde migren olduğu bulunmuştur.Yani ülkemizde migren görülme sıklığı ,3’tür. Migren kadınlarda  3 kat fazladır.

Toplumumuzda migren kadınlarda en çok 18-50 yaş grubunda görülür.Diğer yandan eğitim seviyesi  düşük, boşanmış veya ailevi problemleri olanlarda migren daha çok görülür. Migren, köy ve kasabalarda yaşayanlara göre  şehirde yaşayanlarda 3 kat  fazla görülür. Ülkemizde en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde, en az Ege'de migren görülür.

Kadınlar migrenin aktif yaşamlarına engel olduğunu ve sosyal yaşama katılmalarını engellediğini belirtmektedirler.Migren nedeniyle iş görememe erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha sıktır.

Migren en fazla iş gücü kaybına yol açan baş ağrısı hastalığıdır.Ülkemizde 2008 yılında, 20 ilde yapılan ve 5240 kişiyi kapsayan çalışmada bir ayda 5 ve daha fazla atak geçiren hastaların oranı %45’i aşmaktadır. Bu atakların yaklaşık 30-40 saat sürdüğü tespit edilmiştir.  Ülkemizde hastaların %90'ı orta veya ağır şiddetli, migren atağı geçirmektedir.