Lomber (belde) dar kanal belirtileri ve tedavi yöntemleri

Lomber Dar Kanal

Omurların arasında yer alan disklerin süngerimsi yapılarını zamanla kaybetmesiyle daha az su içermeye başlar ve bu durum disk yüksekliğinin düşmesine ve diskin omurilik kanalına doğru bombe yapmasına neden olur. Kıkırdak dokunun yok olması nedeniyle omurgadaki faset adı verilen eklemleri kemik ve bağları kalınlaşarak spinal kanala baskı yapar ve bu değişiklikler lomber spinal kanalın daralmasına sebebiyet vermektedir. Birbirine bağlı bir dizi kemikten meydana gelen bel omurgası içinden geçen omuriliğin omurlar arasında seyreden spinal kanalı çevrelemektedir. Bunun daralması ile beraber lomber dar kanal rahatsızlığı meydana gelmektedir.

Hangi Belirtiler Görülür?

Lomber dar kanal rahatsızlığı her zaman şikayetlere neden olmayabilir. Diğer taraftan sırtta görülen ağrılar, his kayıpları, bacak bölgesinde yer alan ağrı, uyuşma ve kramp lomber dar kanalın belirtileri arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlıktan muzdarip olanlarda kuvvetsizlik ve idrar kaçırma gibi şikayetler de görülebilir. Bu şikayetler zaman içerisinde kaybolup geri gelebildiği gibi farklılaşabilmektedir. En çok görülen şikayetler arasında uzun mesafe yürüyüşleri gerçekleştirildikten sonra bacaklara gelen kuvvetsizlik hissi, karıncalanma veya uyuşma hissi bulunmaktadır. Rahatsızlık çekilen röntgen filmlerinde daralmış disk aralıklarına veya kalınlaşmış olan faset eklemlerine bakılarak anlaşılabilir. Ayrıca MR görüntüleme sayesinde spinal kanalda yer alan darlık ve omuriliğin sıkışmasına dair detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.

Tedavi Yöntemleri

Lomber dar kanalda farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Doktorlar genel olarak ilk başta cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini uygulamaktadırlar. Ancak bu tedavi yönteminde bir başarı sağlanmadığında cerrahi müdahale gerçekleştirilebilmektedir. Lomber dar kanal nedeniyle oluşan ağrılar aspirin ya da asetaminofen gibi kolay bulunabilen ve reçete gerektirmeden alınabilen ağrı kesicilere cevap verebilmektedir. Bunların yanı sıra anti-inflamatuar ilaçlar yaşanacak irritasyon ve inflamasyonun kontrol altında tutulabilmesi için önerilebilmektedir. Bu ilaçların faydası görülmediğinde ise doktorlar kodein gibi narkotik analjeziklere başvurabilmektedir. Rahatsızlığın ilerleyen seviyelerinde yürüme veya hareket etme gibi fonksiyonlarda ciddi azalmalar gözlemlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahaleler gerçekleştirilir. Spinal füzyon cerrahisi ile rahatsızlığın bulunduğu omurların arasında kemik parçaları, metal aletler ya da kemik benzeri maddeler yerleştirilerek rahatsızlık ortadan kaldırılabilmektedir. Cerrahi işlemden 6 ile 9 ay sonra hastalar tüm aktivitelerinde normal düzene geri dönebilir.