Boyun Fıtığı Tanı Yöntemleri

Tanıda ilk olarak, hastanın ayrıntılı hikayesi( anamnez) çok önemlidir. Nörolojik muayenede kas kuvveti ,duyu ve reflekslerinin değerlendirilmesi ve hastanın durumunun net olarak belirlenmesi çok önemlidir. Hasta, psikolojik durumu, çalışma şartları, ailevi durumu dahil bir bütün olarak ele alınmalıdır. Daha sonra hastalığın başlangıç süresi ve derecesine göre direk grafi, bilgisayarlı tomografi, MRI, EMG gibi  tanısal yöntemlere baş vurulur. MR; Boyun fıtığı tanısında ''altın standarttır''.